زمستان 1395

شنبه
ظرفیت ساعت گروه نام دوره آموزشی کتاب
ظرفیت تکمیل است 13 - 11 گروه شماره22 منطق و فلسفه مقدماتی قواعدکلی فلسفه
ظرفیت تکمیل 17:30 - 16:00 گروه شماره 5 آموزش ادبیات عرب بدایة النحو
ظرفیت تکمیل 21:00 - 18:00 گروه شماره 30 منطق و فلسفه پیشرفته قاعده بسیط الحقیقه
دوشنبه
ظرفیت ساعت گروه نام دوره آموزشی کتاب
1نفر 15:00 - 13:15 گروه شماره 19 منطق و فلسفه مقدماتی منطق مظفر
ظرفیت تکمیل است 17:30 - 15:30 گروه شماره 22 منطق و فلسفه پیشرفته منطق محض
ظرفیت تکمیل 20:00 - 19:00 گروه شماره 23 ادبیات عرب صرف و نحو مقدماتی
  • برنامه کلاس منطق و فلسفه به همراه سرفصل های جلسات به همه گروه های شرکت کننده در دوره ها اعلام شده است. نقد و نکته نظرات  پیشنهادی خود را می توانید از طریق ایمیل یا به صورت حضوری در کلاس، به ما منتقل کنید.
  • در روزهایی که مدرسه فلسفه، ثبت نام فصلی اش به اتمام رسیده، شما می توانید از طریق فرم ثبت نام آنلاین وب سایت، رزرو دوره ها را انجام دهید.
  • قابل توجه گروه هایی که شماره آنها در این لیست نیامده است: جهت دریافت برنامه کلاس منطق و فلسفه خود حتما با سرگروه خود تماس بگیرید یا از طریق فرم ارتباط با ما، درخواست خود را اعلام کنید.
  • گروه بندی های انجام شده، صرفا براساس هماهنگ بودن ساعت حضور افراد یک گروه است و هیچ ترجیح خاص دیگری وجود ندارد.