منطق و فلسفه مقدماتی

دوره های آموزشی مدرسه فلسفه

فلسفه دریایی است بی کرانه که به پایان آن نمی توان دست یافت» در دوره های آموزشی مدرسه فلسفه کسی کاری با عقاید دانشجویان ندارد، آنچه مهم است، آن است که سخنان معقول بگویند و فلسفه را با امور دیگر خلط نکند. بنابراین مهم است که عقاید شخصی خود را در بحث دخالت ندهیم. چرا که مباحث فلسفی، با سلیقه های شخصی و خوشایند های افراد رابطه ای ندارند. اگر چه شاید بتوان به کمک فلسفه عقاید ایمانی خود را محکم تر کرد، اما رسالت فلسفه، ساختن این عقاید نیست. فلسفه جست و جوی آب حیات در تاریکی است و باید برای رسیدن به آن از بیراهه هایی گذر کرد که هیچ تضمینی برای سالم ماندن ما وجود ندارد.

  • مهمترین عنصر برای وارد شدن در تفکر و اندیشیدن فلسفی، صداقت در تفکر است.
  • رسالت اصلی استاد، درگیر کردن ذهن دانشجو با مسائل فلسفی است تا خود به دنبال پاسخ آن باشد
هم اکنون در این دوره ها شرکت کنید

دوره های آموزش ادبیات عربآموزش ادبیات عرب

اصلی ترین منابع فلسفه اسلامی، به زبان اندیشمندان دوره اسلامی نوشته شده است، که همه به زبان عربی فصیح هستند. به تبع این منابع، سایر کتب فلاسفه بزرگ، اکثراً به زبان عربی است. برای استفاده از این منابع ارزشمند، راهی جز فهمیدن دقیق و صحیح این متون نیست و فهمیدن این متون، وابسته به تسلط در حد کفایت به ادبیات عرب است. زیرا مطالعه ترجمه کتاب، بنا به دلایل زیادی از سمت ما توصیه نمی شود. فهم زبان نویسنده بدون واسطه شخصی به نام «مترجم» قطعا آسان تر و دقیق تر است

  • این دوره صرفا برای افرادی است که علاقه مند به متون منبع فلسفه اسلامی هستند و الزامی نمی باشد
  • کتب دقیق ادبیات عرب که نیاز ما را برای مطالعه متن اصلی کتابها برطرف کند
هم اکنون ثبت نام کنید

منطق و فلسفه پیشرفتهمنطق و فلسفه پیشرفته

برای شرکت در این دوره ها می بایست دوره مقدماتی را طی کرده باشید. علت اینکه این دوره ها به «پیشرفته» نامگذاری شده دلیل بسیار مهمی دارد و آن ارزش تحصیلی و اتکا به آراء و نظرات دقیق تر است. در این دوره ها مسائل بسیار عمیق تر و پیچیده تر از دوره های مقدماتی بررسی می شود تاحدی که می توان گفت هرجلسه این کلاس ها، یک مقاله علمی کامل است.

  • موضوع محوری از شاخصه های اصلی این دوره است
  • کتابی از منابع اصلی فلسفه(چه شرق یا غرب) به انتخاب گروه شما مورد بررسی قرار می گیرد
ثمدید ثبت نام